Operationeel Manager

FlexService Solutions BV

2000 – 2004


FlexService Solutions BV is in 1998 als start-up begonnen en ontwikkelt complexe software ten behoeve van de flexibele arbeidsmarkt voor zowel Front-, Mid- en Backoffice (een branchespecifiek ERP systeem). Bij Flexervice Solutions heb ik verschillende functies gehad en vaak ook meerdere tegelijk. Omdat FlexService Solutions een kleine organisatie met beperkte financiële middelen was heb ik meerdere functies tegelijkertijd op me genomen.


Resultaten: De groeistuipen en andere perikelen die bij een kleine ICT organisatie horen onder controle gehouden. Samen met de directeur het bedrijf succesvol door de zware periode heen geleid gereed gemaakt voor een stabiele en vooral sucesvolle toekomst.


Omvang: 30 medewerkers.Verantwoordelijkheden in steekwoorden:


    * Samen met algemeen directeur het MT vormend;

    * Algemeen operationeel management;

    * Opereert op directieniveau bij en met klanten;

    * Support- en Development management;

    * (her)structurering van de Organisatie;

    * Teamsamenstelling (instroom, functioneringsgesprekken, uitstroom etc);

    * Interne ICT (Netwerk; Applicaties; Telecom; etc.);

    * Crisis management