Interim Business Unit Manager

Tiscali Benelux B.V.

2004 – 2005


De Operations Business Unit is verantwoordelijk voor alle technische ondersteuning van de eigen organisatie en klanten, met uitzondering van de infrastructuur. Dus alle technische platformen (Mail, FTP, websites, etc), maar ook de interne geautomatiseerde processen zoals facturering en het verlenen van ondersteuning bij het oplossen van problemen van klanten (consumenten en zakelijk), worden door de Business Unit Operations beheerd en uitgebouwd als nodig. 


Resultaten: De Business Unit naar een hoger niveau van volwassenheid gebracht en middels analyse een essentieel knelpunt aan het licht gebracht en vervolgens een oplossing ontwikkeld en uitgevoerd om het knelpunt op te lossen. De technische afdeling van de België en Luxemburg die is gevestigd in Brussel gestabiliseerd en de verkoop van deze vestiging begeleidt vanuit de techniek.


Omvang: 70 medewerkers, 400.000 eindgebruikers.


Verantwoordelijkheden in steekwoorden:


    * Voor de dagelijkse leiding van de Benelux Operations Organisatie
       met 5 afdelingen en ongeveer 70 medewerkers;

    * Lid van het Management Team Benelux;

    * Mede ontwikkelen van de strategie voor de Benelux;

    * Strategie voor Benelux uitwerken op tactisch- en operationeel niveau
       met afdelingsmanagers;

    * Knelpunten binnen Business Unit identificeren en met een plan tot oplossen
       komen;

    * Coaching en begeleiding afdelingsmanagers binnen Business Unit.